ไอทีลาดกระบัง รับบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าไอที

จัดโครงการ “ไอทีสู่ชนบท” เปิดรับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี มอบให้เยาวชนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้สนใจแจ้งความจำนงขอบริจาคได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD_ccVww8Mm4bSxnMlJ9gHfbnZitiutnOpHgjK_yiu5uAvLA/viewform?c=0&w=1

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สอบถามโทร.0 – 2723-4947-9