[ความรู้สู่ศิษย์เก่า] การแปลงไฟล์จาก PDF เป็น JPEG

ความสำคัญของ PDFเเละJPEG คือ PDFจะเปรียบ 1ไฟล์ = หลายหน้ากระดาษรวมกัน(คล้ายๆ1เล่ม)
ส่วน JPEG เปรียบ 1 ไฟล์ = 1 หน้ากระดาษ

ซึ่งสาเหตุที่มีการแปลงไฟล์จาก PDF ให้เป็น JPEG นั้นมีประโยชน์ในหลายด้าน เช่น
1. สามารถส่งเพื่อดูผ่าน Line หรือ Messenger ได้ทันที
2. สามารถนำไปแทรกในงานเอกสารได้
3. สามรถนำไปใช้ในงานประเภท Multimedia ได้

ข้อดีของไฟล์ JPEG
-สามารถแสดงผลสีได้ถึง 16ล้านสีเหมาะสำหรับเก็บข้อมูลาหลายสี
ข้อเสีย
-ไฟล์ขนาดค่อนข้างใหญ่ถ้าไฟล์เล็กลงคุณภาพก็จะน้อยลงด้วย(ไม่เหมาะกับตัวหนังสือ)

ข้อดีของไฟล์ PDF
-ไฟล์มีขนาดเล็กส่งผ่านข้อมูลได้เร็ว
ข้อเสียของไฟล์ PDF
-บีบอัดหน้ามากเกินไปทำให้คุณภาพลดลง
-ฟอนต์บางตัวไม่สามารถฝังในไฟล์PDFได้

โดยวิธีการแปลงไฟล์นั้นมีวิธีการแปลงมากมาย โดยทางเราจะขอตัวอย่างมาให้ดูกัน 2 วิธีดังต่อไปนี้
1. แปลงไฟล์โดยใช้เวปไซต์ออนไลน์

2. แปลงไฟล์โดยโปรแกรม Adobe Acrobat

ที่มา http://www.it.kmitl.ac.th/~multi59/115/project/